Over Biostoom Oostende


Hernieuwbare energie uit restafval: een technologisch hoogstandje

BIOSTOOM Oostende produceert groene stroom uit restafval, afkomstig van voorbehandeld bedrijfsafval of huisvuil. Deze brandstof wordt extern bewerkt (gezuiverd, gemalen en gedroogd) en bij BIOSTOOM verbrand. Met de warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces wordt stoom geproduceerd. De stoom drijft een turbine aan waarmee elektriciteit opgewekt wordt, die vervolgens wordt geïnjecteerd op het hoogspanningsnet van Elia.

Het rendement van BIOSTOOM ligt een stuk hoger dan bij een klassieke verbrandingsoven. De centrale voldoet aan de strengste Europese uitstootnormen. De bodemassen worden bovendien volledig gevaloriseerd als secundaire grondstof.

Meer info over het verbrandingsproces bij het hoofdstuk: ‘Energieopwekking’.

Over het ontstaan van Biostoom Oostende

De biostoominstallatie werd in 2007 opgericht onder de naam Electrawinds Biostoom. In 2008 verwierf NIBC 20% van de aandelen. In 2013 besliste Electrawinds om de activa van de goed draaiende biostoomcentrale te verkopen. Bionerga verwierf 70 procent van de aandelen, de overige 30 procent is in handen van NIBC.


BIONERGA

Sinds begin 2014 is Bionerga hoofdaandeelhouder van BIOSTOOM.

BIONERGA recupereert reeds meer dan 30 jaar optimaal grondstoffen en energie uit niet-herbruikbare afvalstromen en dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Samen met de afval-energiecentrale van Bionerga in Houthalen zet BIOSTOOM Oostende jaarlijks meer dan 250.000 ton restafval om in warmte en groene stroom.

Bovendien verwerkt BIONERGA jaarlijks ruim 150.000 ton organisch afval tot hoogwaardige VLACO-compost in haar vijf composteerinstallaties.

Bezoek de website van Bionerga


NIBC European Infrastructure Fund (NEIF)

NEIF is een Europees fonds met focus op stabiele langetermijninvesteringen in infrastructuur. Investeerders in het fonds zijn grote Nederlandse en Belgische institutionele investeerders en NIBC Bank

Het Fonds, met filialen in Den Haag, Frankfurt en Londen, investeert in afvalverwerking, biomassaprojecten, windenergie, PPP, olieopslag en distributie.

NEIF is sinds eind 2008 aandeelhouder van Biostoom en heeft in 2014 haar belangen verhoogd.

Bezoek de website van NIBC


ONZE MISSIE

Als betrouwbare, klantgerichte en maatschappelijk verantwoorde ondernemer optimaal energie en grondstoffen recupereren uit niet-herbruikbare afvalstoffen.


Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Beringen