Over Biostoom Oostende


Hernieuwbare energie uit restafval: een technologisch hoogstandje

BIOSTOOM Oostende produceert groene stroom uit restafval, afkomstig van voorbehandeld bedrijfsafval of huisvuil. Deze brandstof wordt extern bewerkt (gezuiverd, gemalen en gedroogd) en bij BIOSTOOM verbrand. Met de warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces wordt stoom geproduceerd. De stoom drijft een turbine aan waarmee elektriciteit opgewekt wordt, die vervolgens wordt geïnjecteerd op het hoogspanningsnet van Elia.

Het rendement van BIOSTOOM ligt een stuk hoger dan bij een klassieke verbrandingsoven. De centrale voldoet aan de strengste Europese uitstootnormen. De bodemassen worden bovendien volledig gevaloriseerd als secundaire grondstof.

Meer info over het verbrandingsproces bij het hoofdstuk: ‘Energieopwekking’.

Over het ontstaan van Biostoom Oostende

De biostoominstallatie werd in 2007 opgericht onder de naam Electrawinds Biostoom. In 2008 verwierf NIBC 20% van de aandelen. In 2013 besliste Electrawinds om de activa van de goed draaiende biostoomcentrale te verkopen. Bionerga verwierf 70 procent van de aandelen, de overige 30 procent is in handen van Equitix.


BIONERGA

Sinds begin 2014 is Bionerga hoofdaandeelhouder van BIOSTOOM.

BIONERGA recupereert reeds meer dan 30 jaar optimaal grondstoffen en energie uit niet-herbruikbare afvalstromen en dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Samen met de afval-energiecentrale van Bionerga in Houthalen zet BIOSTOOM Oostende jaarlijks meer dan 250.000 ton restafval om in warmte en groene stroom.

Bovendien verwerkt BIONERGA jaarlijks ruim 150.000 ton organisch afval tot hoogwaardige VLACO-compost in haar vijf composteerinstallaties.

Bezoek de website van Bionerga


EQUITIX

Equitix Limited is een investeerder, ontwikkelaar en lange-termijnbelegger op het gebied van infrastructuur, publiek vastgoed en duurzame energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Equitix heeft een indrukwekkende portefeuille opgebouwd met geïnvesteerd vermogen uit gemeentelijke pensioenfondsen en bedrijfspensioenfondsen. Bij de werving van infrastructuurprojecten werkt Equitix nauw samen met partners, adviseurs en overheden om zo tot oplossingen te komen die voldoen aan de investeringsstrategie van het fonds.
Equitix is sinds eind 2018 aandeelhouder van Biostoom Oostende.


ONZE MISSIE

Als betrouwbare, klantgerichte en maatschappelijk verantwoorde ondernemer optimaal energie en grondstoffen recupereren uit niet-herbruikbare afvalstoffen.


Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Beringen