Aanvoer en verbranding   Terug naar overzicht


In de bunker wordt de brandstof voor de biostoomcentrale verzameld. Een volautomatische kraan stort dagelijks 500 ton vaste biomassa in de trechtermond van de roosteroven.


DE INSTALLATIE

 


DE BUNKER

In de bunker wordt de brandstof voor de biostoomcentrale verzameld. De installatie kan verschillende vormen van vaste biomassa verwerken: snoeisel, houtresten, graanresten en vooral de organische fractie van wat in ons huisvuil zit.

Dat huisvuil wordt vooraf behandeld: de onbrandbare materialen zoals stenen en ijzer worden er uitgehaald en daarna wordt alles gemalen en gedroogd. Een brandstof die geen water bevat, heeft immers een veel grotere calorische waarde en zorgt voor een groter rendement.

De kraan werkt volautomatisch en stort dagelijks 500 ton vaste biomassa in de trechtermond van de roosteroven. Tussendoor zorgt de kraan voor een goede menging van de biomassa in de bunker.

 


DE BUNKER : FACTS & FIGURES

 • Capaciteit bunker | 7500 m3
 • 3 loskades
 • Jaarlijkse hoeveelheid vaste biomassa | 180.000 ton
 • Vaste biomassa die per dag wordt verwerkt | 500 ton
 • Kraan werkt volautomatisch
 • 1 volle grijper | 6 ton

 


HET VERBRANDINGSROOSTER

De biomassa komt via de trechtermond terecht op het rooster. Dit bestaat uit trappen die ten opzichte van elkaar bewegen en zo de brandstof langzaam vooruitschuiven. Na ongeveer 2 uur komt de biomassa aan het einde van het rooster en is die volledig opgebrand. De assen die overblijven worden opgevangen en afgevoerd. De brandstof die gebruikt wordt in de biostoomcentrale is hoogcalorisch. Door de hoge temperatuur in de oven (± 1100 °C) ontbrandt de biomassa spontaan, er wordt dus nooit bijgestookt.

De temperatuur van de brandstof op het rooster kan oplopen tot 250 °C. Daarom is het belangrijk dat het trappenrooster onderaan wordt afgekoeld via een gesloten watercircuit, anders kan de installatie smelten.

 


ROOSTER : FACTS EN FIGURES

 • Lengte roosteroven | 9 meter
 • Breedte roosteroven | 6.9 meter
 • Aantal trappen | 2 x 27 trappen
 • Temperatuur op het rooster | 250 °C
 • Calorische waarde van brandstof | 11 tot 18 MJ/kg
 • Verbrandingstijd | ongeveer 2 uur

 

Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Beringen